Agile dhe Scrum si metodologji te zhvillimit te software

Kategoritë: I regjistruar, Online Live
Lista e dëshirave Shpërndaje
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Rreth kursit

Kursi ka materiale ne anglisht, ndersa prezantimi do jete ne shqip. Ky kurs ofron një përshkrim të thelluar të metodologjive Agile dhe Scrum, thelbësore për zhvillimin e softuerit. Ai mbulon parimet bazë, aplikimet praktike dhe teknikat e avancuara, duke udhëhequr pjesëmarrësit përmes mendësisë Agile dhe kornizës Scrum. Përmes një serie videosh dhe materialesh mësimore, pjesëmarrësit do të fitojnë aftësitë e nevojshme për të zbatuar dhe menaxhuar projektet Agile në mënyrë efektive, duke përmirësuar produktivitetin dhe bashkëpunimin brenda ekipeve të zhvillimit. I përshtatshëm për menaxherët e projekteve, zhvilluesit dhe çdo person të përfshirë në dorëzimin e softuerit, ky kurs siguron një kuptim të plotë të praktikave Agile dhe Scrum.

Shiko më tepër

Çfarë do të mësoj?

 • Agile and Scrum
 • What is Waterfall
 • Agile
 • Agile Manifesto
 • Agile vs Waterfall
 • What is Scrum
 • House of Scrum
 • Scrum values
 • Accountabilities in Scrum
 • Artifacts in Scrum
 • Events in Scrum
 • Backlog Refinement and Estimation
 • Why most of the companies work in Scrum?
 • Why is it worth coming to training with Scrum?

Verësimet dhe përshtypjet e studentëve

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?