Bazat e HTTP

Lista e dëshirave Shpërndaje
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Rreth kursit

Ky kurs mbi bazat e HTTP është krijuar për të ndihmuar pjesëmarrësit të kuptojnë se si funksionon Interneti dhe si shkëmbehet informacioni brenda rrjetit. Pjesëmarrësit do të mësojnë rreth komunikimit ndërmjet programeve dhe si të përdorin protokollin HTTP në mënyrë efektive. Për të përfituar sa më shumë nga ky kurs, rekomandohen disa hapa të strukturuar që do t’i udhëzojnë pjesëmarrësit nëpërmjet materialeve shtesë trajnuese dhe videove.

Çfarë do të mësoj?

 • HTTP introduction
 • TCP - IP
 • DNS
 • tracert - demo - video
 • URL, URI
 • HTTP Methods
 • HTTP codes
 • Headers
 • Client - server communication
 • Request
 • Response
 • Rest, JSON, HATEOAS
 • Redirections, apache rewrite
 • HTTP vs https
 • curl - installation - windows
 • curl - demo - windows
 • wget - installation, demo - windows
 • ping - demo - windows
 • ssh - installation - windows
 • ssh - demo - windows
 • live http headers - installation, demo - chrome
 • postman - installation - windows
 • postman - demo - windows

Verësimet dhe përshtypjet e studentëve

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?