Spanjisht niveli A1

Kategoritë: Featured, I regjistruar
Lista e dëshirave Shpërndaje
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Rreth kursit

Ky kurs online i gjuhës spanjolle nga mentore Valbona Selmani dhe qendra e kurseve “Cervantes” është një mënyrë e mirë për ta mësuar spanjishten offline me videoleksione me hapin tuaj. Ai shpjegohet nga një nga qendrat më njohura të mësimit të gjuhës spanjisht A1.

Hulumtimi dhe Përmirësimi i Aftësive:

Në kuadër të këtij kursi, pjesëmarrësit do të përfitojnë nga një program i pasur me përmbajtje të ndryshme. Kjo bëhet duke filluar nga mësimi i fjalëve bazë deri te mësimi i gramatikës kryesore dhe kohët e foljeve në A1. Kursi do të ndahet në 13 videoleksione të shpjeguara në mënyrë të qartë, koncize dhe të përmbledhur për mësimin e gjuhës spanjolle.

Mentorimi nga Valbona Selmani:

Valbona Selmani, një mentor me përvojë të gjatë në mësimin e gjuhëve të huaja, do të ofrojë një mësim interaktiv dhe të rehatshëm në kushtet e shtëpisë nëpërmjet videoleksioneve. Me një metodologji mësimore inovative dhe të pergjithësuar, ajo do t’i ndihmojë pjesëmarrësit të arrijnë sukses në mësimin e gjuhës për nivelin spanjisht A1.

Burimet nga Qendra “Cervantes”:

Ky kurs vjen për nga bashkëpunimi i Mamir me qendrën e kurseve “Cervantes”. Cervantes është një institucion i njohur ndërkombëtarisht për mësimin e gjuhës spanjolle dhe me shumë vite eksperiencë në treg. Pjesëmarrësit do të kenë akses në materiale të pasura, teste cilësore dhe mundësi për të përfshirë veten në një ambient virtual mësimor.

Objektivat e Kursit:

– Zhvillimi i aftësive themelore të komunikimit në gjuhën spanjolle.
– Përmirësimi i aftësive të leximit, shkrimit dhe të kuptimit të gramatikës.
– Ngritja e vetëbesimit në përdorimin e gjuhës spanjolle në situata të ndryshme.

Ky kurs online ofron një udhëzim të vërtetë drejt një njohje të thellë dhe të qëndrueshme të gjuhës spanjolle. Ai kombinon ekspertizën e një mentorëje të përvojshme me burimet cilësore të qendrës “Cervantes”.

Nëse keni ndonjë sugjerim apo paqartësi mbi kursin na shkruani në info@mamir.al ose në faqen tonë të kontaktit. Nëse doni ta njihni më tej mentoren e spanjishtes dhe qendrën, ju sugjerojmë të vizitoni faqen e Mëso spanjisht.

Investo në mirëqenien tënde. Fillo tani!

Shiko më tepër

Çfarë do të mësoj?

 • Kursi do të ndahet në 13 videoleksione të shpjeguara në mënyrë të qartë, koncize dhe të përmbledhur për mësimin e gjuhës spanjolle. Kjo bëhet duke filluar nga mësimi i fjalëve bazë deri te mësimi i gramatikës kryesore dhe kohët e foljeve në A1.

Përmbajtja e kursit

spanjisht A1

 • 10:00
 • 20:00
 • 20:00
 • Spanjisht A1
  25:00
 • Spanjisht A1
  25:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Spanjisht A1
  30:00
 • Examen A1

Verësimet dhe përshtypjet e studentëve

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?