Termat dhe Kushtet e përdorimit.

Termat e Kondicionet e Mamir.al
Nje instruktor i Mamir.al, njihet si “instruktor” dhe kompania Person Fizik Eris Lazri emër tregtar “The sell track” do njihet si Mamir.al.

Përditësimi i fundit: 21 shkurt 2024

Në përputhje me termat, një instruktor i Mamir.al ka të drejtë:

 • Të hedhë falas kurset e tij/saj,
 • Të shesë kurset e tij/saj,
 • Të promovojë kurset e tij/saj në platforma të tjera,
 • Të menaxhojë kurset e tij/saj nëpërmjet funksionaliteve të Mamir.al,
 • Të informohet mbi të rejat e platformës dhe mbi sistemin e pagesave,
 • Instruktori ka të drejte të jetë edhe përdorues ne të njëjtën kohë,
 • Të vizitojë ambjentin e Mamir.al në Sheshin “Papa Gjon Pali II” Lagjia Besëlidhja Ndertesa nr.7 kati i parë Lezhë.

Një instruktor i Mamir.al ka për detyrë:

 • Të kontrollojë kurset e tij/saj në rast të shkeljeve përkatëse ligjore,
 • Ka për detyrë të deklarojë kurset e shitura me pagesë nëpërmjet Mamir.al,
 • Ka për detyrë të mbarojë kurset të cilat janë të hapura në Mamir.al,
 • Ka për detyrë të mos perfshijë tema si “Marredhëniet Seksuale” “Kripto mining” dhe informimin mbi “Drogërat e rrezikshme” apo aktivitete te tjera që janë të paligjshme në Shqiperi, ose të papërshtatshme për minorenet.
 • Ka për detyrë të jetë garant për saktesinë e informacionit,
 • Ka për detyrë të jetë i regjistruar si biznes apo person fizik në të kundërt, të jetë subjekt i ligjit mbi tatimin e profesioneve të lira, startupet, ose nomadët digjitalë, ose ligjit mbi tatimin në burim (Freelance).
 • Ka për detyrë të jetë garant per vazhdimësinë e kursit sipas konditave që ka shpallur në website në dakordësi me studentët.

Mamir.al ka për detyrë:

-Të përdorë sistemin e pagesave të përshtatshëm ku mbahet komision nga banka ose sistemi i pagesave, pra komisioni per çdo transaksion i bëre ka
një komision dhe Mamir.al ka për detyrë te kalojë çdo pagesë fitimi te marrë nga instruktorët brenda afateve të paracaktuara.
-Ka detyrim te shfaqe kursin e miratuar ne menyre autentike dhe te pandryshuar,ose
nese ka ndryshime ato jane bere me miratimin e te dy paleve.

Mamir.al ka te drejtë:

-Të mos ofrojë shërbim për personat që i sheh të papërshtatshëm për platformën e tyre.
-Mosmbajtjen e pergjegjësisë në rast shkelje të pakonstatuar ose fshehur nga instruktori/ët.
-Të kërkojë zbatimin me përpikmëri të kushteve.
-Të kontrollojë paraprakisht kursin e ofruar dhe të vendosë për shfaqjen ose
jo në platformë, duke u bazuar në bazen ligjore te informacionit.

Baza Ligjore në përputhje me termat:

-Ligji për startupet dhe ligji mbi nomadët digjitalë.
-Ligji “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr.9887 I publikuar në IDP -Ligji mbi tatimin ndaj profesioneve të lira, Janar 2024.
-Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 “Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to”- E publikuar në Ministria e Kulturës.
-Ligji nr.9947, date 07.07.2008 “Per Pronesine Industriale”, i ndryshuar i publikuar në DPPI.
-Ligjet për deklarimin e shitjeve, te publikuara ne Drejtorine e Tatimeve.
-Ligjet në lidhje me impersonifikim, shpifje, mashtrim dhe fyerje e besimeve apo/edhe institucioneve fetare ne Kodin Penal.

Politika e privatësisë.

The sell track Person Fizik me nipt M28321503O (“ne”, “ne” ose “jonë”) operon faqen e internetit mamir.al (“Shërbimi”).

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e Informacionit Personal kur përdorni Shërbimin tonë.

Ne nuk do të përdorim ose ndajmë informacionin tuaj me askënd, përveç siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për ofrimin dhe përmirësimin e Shërbimit. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtin kuptim si në Termat dhe Kushtet tona, të aksesueshme në https://mamir.al

Mbledhja dhe përdorimi i informacionit

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, ne mund t’ju kërkojmë të na jepni informacione të caktuara personalisht të identifikueshme që mund të përdoren për t’ju kontaktuar ose identifikuar. Informacioni personalisht i identifikueshëm (“Informacioni Personal”) mund të përfshijë, por nuk kufizohet në:

Emri
Adresa e emailit
Adresë
Të dhënat e regjistrit
Ne mbledhim informacionin që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë (“Të dhënat e regjistrit”). Këto të dhëna të regjistrit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (“IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, kohën dhe datën e vizitës suaj, kohën e kaluar në ato faqe dhe të tjera statistikat.

Biskota (Cookies)

Cookies janë skedarë me sasi të vogël të dhënash, të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në hard diskun e kompjuterit tuaj.

Ne përdorim “cookies” për të mbledhur informacion. Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj që të refuzojë të gjitha cookie-t ose të tregojë kur një cookie po dërgohet. Megjithatë, nëse nuk pranoni cookie, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Refund Policy – Policia e kthimit apo refund

Në rast se kursi nuk ofron kushtet e premtuara, është i cunguar, ndërpritet nga instruktori apo për ndonjë shkak tjetër të pavarur nga ana e studentit kursi ndërpritet, Instruktori nëpërmjet Mamir ka detyrën t’i kthejë paratë studentit brenda 30 ditëve. Në bazë të preferencës, në përshkrimin e kursit instruktorët vendosin nëse duan të vendosin garancinë 30 ditore shtesë, në të cilën në rast se studenti nuk e pëlqen kursin e blerë, ka të drejtën të shkruajë email në info@mamir.al brenda 30 ditësh së blerjes ose fillimit të kursit dhe Mamir.al do u kthejë paratë mbrapsht nëpërmjet instruktorëve. Të gjitha pakënaqësitë, konfliktet, keqkuptimet mes instruktorit dhe studentit do të zgjidhen me anë të stafit të Mamir, Negociuesve, dhe nëse nuk funksionojnë këto, gjykatës së rrethit Tiranë.

Card acceptance – Pranimi i kartave

Në platformën Mamir dhe në sistemet e pagesave online që ajo ka të integruar pranohen të gjitha llojet e kartave bankare dhe nuk ka asnjë përjashtim mbi to.

Ofruesit e Shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe individë të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë, për të ofruar Shërbimin në emrin tonë, për të kryer shërbime të lidhura me Shërbimin ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emrin tonë dhe janë të detyruar të mos i zbulojnë ose përdorin për asnjë qëllim tjetër.

Siguria

Siguria e Informacionit tuaj Personal është e rëndësishme për ne, por mbani mend se asnjë metodë transmetimi përmes Internetit, ose metodë e ruajtjes elektronike nuk është 100% e sigurt. Ndërsa ne përpiqemi të përdorim mjete komercialisht të pranueshme për të mbrojtur Informacionin tuaj Personal, ne nuk mund të garantojmë sigurinë e tij absolute.

Lidhje me faqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në faqen e asaj pale të tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht të rishikoni Politikën e Privatësisë së çdo sajti që vizitoni.

Ne nuk kemi asnjë kontroll dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e faqeve ose shërbimeve të palëve të treta.

Privatësia e fëmijëve

Shërbimi ynë u drejtohet edhe personave nën moshën 18 vjeç (“Fëmijët”).

Ne mbledhim informacionin që shfletuesi juaj dërgon sa herë që vizitoni Shërbimin tonë (“Të dhënat e regjistrit”). Këto të dhëna të regjistrit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit të kompjuterit tuaj (“IP”), lloji i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, kohën dhe datën e vizitës suaj, kohën e kaluar në ato faqe dhe të tjera statistikat.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të Privatësisë në këtë faqe.

Ju këshillojmë që të rishikoni periodikisht këtë Politikë të Privatësisë për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato postohen në këtë faqe.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose mbi Termat, ju lutemi na kontaktoni në Faqen Na Kontakto, në Instagram, Whatsapp, në numrin e telefonit +355 695730105 ose në emailin tonë info@mamir.al.