Historia jonë

Investo në mirëqënien tënde.

Historia

Mamir në 2021 u lind thjesht si ide, pasi u frymezuam nga mënyrat më efektive të të nxënit dhe menduam “A do ishte një kurs më efektiv se libri?” JO, por njerëzit nuk lexojnë. Ndaj hapëm mamir. Kemi punuar shumë për ta bërë, ndaj nuk dështoi si tentativat e tjera, kështu që shpresoj t’ju pëlqejë.

Misioni & Vizioni

Mamir është një projekt i menduar dhe i dizenjuar shumë kohë më parë, pothuajse para 2 vitesh në vitin 2021, dhe synon që të krijojë një perspektivë të re mbi edukimin duke e mundesuar atë në metoda më inovative apo produktive si për mësuesit, ashtu edhe për studentët në Shqipëri.

Ji specifik për më shumë rrezultate!

Nuk ke nevojë të bëhesh mjek për të mësuar si të lidhësh një fasho. Zgjidh kursin tënd në nivelin tënd të preferuar duke i kursyer vetes mund dhe kohë. Kurset vijnë në 3 nivele bazë:

Beginner

Fillestar, nëse sapo ke filluar.

Advanced

I lartë nëse dëshiron ta studiosh fushën me thellësi.

Intermediate

I mesëm nëse ke një bazë te vogël njohurish dhe do ta zhvillosh.

Our Team

Eris Lazri
Eris Lazri
CEO