Kategori: studime

Nënkategoria Studime e kategorisë Kurse online shqip

Mirësevini në nënkategorinë Studime e kategorisë Kurse online shqip. Këtu do shfaqim të gjithë pyetësorët, anketimet dhe studimet që Mamir.al bën për të kuptuar më mirë fushën e edukimit dhe sidomos fushën e arsimit të lartë në shqipëri.  Studimet janë kategori shumë të rëndësishme për të kuptuar fushat specifike ku studentët kanë nevojë të mësojnë më tepër.

Qëllimi i tyre

Këto studime na ndihmojnë të kuptojmë trendet e reja në kurse online, moshat kur studentët ndjehen më të prirur për të ndjekur një kurs online, arsyet e ndjekjes së tyre, nivelin e kërkesës së tyre, inovacionet e duhura që duhen implementuar dhe rritjen e cilësisë për të qenë të sigurt që produkti përfundimtar të jetë ajo që konsumatori dëshiron.

Metodat e nxjerrjes së studimeve:

Ne përdorim këto metoda për nxjerrjen e këtyre studimeve, siç janë:

  1. Fletushkat me QR code
  2. Link

Kanalet e marrjes së anketimeve:

  1. Rrjeti i njohur i studentëve.
  2. Faqet e rrejteve sociale që frekuentohen nga studentët.
  3. Ndalimi në rrugë.
  4. Bashkëpunimi me institucione si shkolla dhe universitete.
  5. Shpërndarja me email.
  6. Pyetja pas blerjes.
  7. Faqja web.

Interpretimi i informacionit

Ky informacion pastaj interpretohet për të nxjerrë të  dhënat më të sakta të mundshme. Në fillim bëhet zgjedhja me kujdes e pyetjeve të bëra. Më pas plotësimit, krijohet një seri shqyrtimi i faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm, duke qartësuar të dhënat edhe më tej. Konsiderohen gabimet (devijimet standarde dhe variancat) dhe deformimet e informacionit në bazë të kanalit të shpërndarjes, për të saktësuar edhe më tej informacionin.

Në fund mbyllet me një metanalizë të studimeve të ngjashme. Ç’pret? Informohu edhe ti mbi trendet e studentëve!